AnimalSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published with Bioinformatics
Guofeng Wang, Haibao Tang
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 10
F.K.A.  K eb tornye, Jiaming  Liao, Huanying Pang, Yishan L , S.  Ayik , M.E.  Sakyi
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 7
Zhang C L 1 , Zhao N 1 , Wu S Y 3 , Song J 2 , Kang Y J 2 , Liu S 2 , Zhang D W 2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 12
Suchitra K mari, Kiran D. Ra al, Jitendra K. S ndaray, Samiran Nandi, P. Jaya ankar
Computational Molecular Biology, 2015, Vol. 5, No. 3
Sagar S. Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
OMICS Research, 2015, Vol. 5, No. 1
Sagar Patel, Dipti B. Shah, Hetalkumar J. Panchal
Genomics and Applied Biology, 2015, Vol. 6, No. 2
Sagar Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
Legume Genomics and Genetics, 2014, Vol. 5, No. 7
Sagar S. Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 9
Sagar S. Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
Genomics and Applied Biology, 2014, Vol. 5, No. 5
Sagar S Patel 1 , Dipti B Shah 1 , Hetalkumar J Panchal 2
Legume Genomics and Genetics, 2014, Vol. 5, No. 6
Sagar S. Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
Plant Gene and Trait, 2014, Vol. 5, No. 7
Sagar Patel, Dipti B. Shah
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 6
Biaojin Zhang 1 , Linguang L o 1 , Xiangxi Zhang 1 , Ruili Li 1 , Yan Song 2 , Dawen Zhang 1 , Yuanyuan Nie 2 , Yanbing Zeng 1 , Qiegen Liao 1 , Yihua Wei 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 15