AnimalSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published with Brassica napus
Benchuan Zheng 1 , Haojie Li 1 , Jinfang Zhang 1 , Cheng C i 1 , Liang Chai 1 , Jun Jiang 1 , Xianmin W 2 , Liangcai Jiang 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 10
Xuelian Sang, Dengwei J e, Liu Yang, Xiao Bai, Min Chen, Qing Yang
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 30
Rongxian H ang, Zhikang Tang, Shixing G o, Yingze Ni
Genomics and Applied Biology, 2012, Vol. 3, No. 1
Weihua Long, Maolong H , Jianqin Gao, Huiming P , Song Chen, Jiefu Zhang, Cunkou Qi
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 6
Song Chen, Jiefu Zhang, Huiming P , Aijuan Shen, Xiaoying Zho , Weihua Long, Maolong H , Cunkou Qi
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 3