AnimalSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published with SSR
yanyan W 1 , Qinglan Tian 1 , Jieyun Li 1 , Yongcai H ang 1 , Weihua H ang 1 , Xiuzhong Xia 2 , Xinghai Yang 2 , Haifei Mo 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 13
Xiaoyong Xie 1 , Jinxiang Zhong 2 , Sifa Li 3
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 4
Chunyang Meng 1,2 , Xiaochun Wei 1 , Yanyan Zhao 1 , Yuxiang Y an 1 , Shuangjuan Yang 1 , Zhiyong Wang 1 , Xiaowei Zhang 1 , Jiuwen S n 3 , Xiaolan Zheng 1 , Qiuju Yao 1 , Qiang Zhang 1
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 8
Xiaoping Jia, Bingyou Fan, Dianyun Ho , Guoan Shi, Lingfeng Dai
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 2
Subhojit Datta 1,2 , Gupta Pra oon al 1 , Kaashyap Mayank 1,3 , Kumar S 1,4
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 23
Prakash G Patil 1,2 , Byregowda M 1 , Bhuvaneshwara R Patil 3 , Alok Da 2 , Mary Reena G A 1 , Sowjanya M S 1 , Shashidhar H E 1
Legume Genomics and Genetics, 2016, Vol. 7, No. 6
Yuksel Bolek 1 , Khezir Hayat 1 , Adem Bardak 1 , MuhammadTehseen Azhar 2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 10
Wang L X , Pang B SH , Liu L H , Li H B , Zhao C P
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 21
K Tewari, H K Dik hit, Jyoti K mari, Neelu Jain, D Singh, Akanksha Singh
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 1
Neha Pandey 1 , Firoz Ho ain 1 , Krishan K mar 2 , Ashish Vi hwakarma 1 , Vignesh M th amy, Kanchikeri Manjaiah 1 , Pawan Agrawal 3,4 , Satish G leria 5 , Sallaram Reddy 6 , Nepolean Thir nav kkara , Hari G ta 1,7
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 3
S. A. C. N. Perera, L. C. J. Kamaral, W. B. S. Fernando
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2015, Vol. 5, No. 1
Tesfamichael Te famichael 1,2 , S. M. Githiri 2 , R. W. Ka ili 2 , R.A. Skilton 3 , M. Solomon 3 , A.B. Nyende 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 13
Christopher Navarro 1 , Yang Yang 1 , Amita Mohan 2 , Nathan Grant 2 , Kulvinder S. Gill 2 , Devinder Sandh 1
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 8
C. Olweny 1,2,4 , J. Jamoza 2 , M.M. Dida 3 , W. Kimani 4 , J. Nj g na 4 , D. Githae 4 , B. Kiawa 4 , N. Yao 4 , L. Ko ambo 5 , C. Sally 6 , P. Okori 1
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 6
Muhammad Jamil 1 , Iqrar Ahmad Rana 2 , Zulfiqar Ali 1 , Faisal Saeed Awan 2 , Zaigham Shahzad 1 , Abdus Salam Khan 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 36
Yun Yang 1 , Junwen Chen 1 , Ming Zhao 1 , Cuiting Li 1 , Zhengui Meng 1 , Jianjun Wang 1 , Zhongjian Chen 2 , Guanghui Zhang 1 , Shengchao Yang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 21
Korori A. A. So dabeh 1 , Azadfar Davo d 2 , Shirvany Ano hirvan 3 , Valipour K. Ho ein 4 , Matinizadeh Mohammad 5
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 8
Jinbin Li 1 , Ding Li 2 , Yiding S n 2 , Minghui X 2
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 3
Jun Li 1 , Qin Wang 1 , Huiting Wei 2 , Xiaorong H 1 , Wuyun Yang 1
Triticeae Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 1
Xiaolei Li 1,2 , Hua Tang 1 , Dongdong Li 1 , Liheng Ho 2
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 12
Jinteng C i 1 , Bingxu Chen 2 , Yingyao Shi 3 , Rong Zhang 4 , Hui Wang 2 , Yiliang Qian 3 , Haiyan Li 2 , Linghua Zh 2 , Zhikang Li 2 , Yongming Gao 3
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 1
Mingsheng W , Xihai Jia, Lei Tian, Baochun Lv
Maize Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 1
Xiaolei Qi 1 , Fa C i 1 , Yu Li 1 , Anming Ding 1 , Jun Li 1 , Guiling Chen 1 , Honggang Wang 1,2
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 4
Jun Li 1 , Huiting Wei 2 , Xiaorong H 1 , Baorong L 3 , Wuyun Yang 1
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 3