AnimalSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published with Sequencing
Guofeng Wang, Haibao Tang
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 10
Weixi Song, Lifei Xia, Yiping Tian, Huibin Jiang, Yunnan S n, Dehe Li , Linbo Chen
Genomics and Applied Biology, 2019, Vol. 10, No. 1
Xiaohan Chen, Digang Zeng, Xiuli Chen, Daxiang Xie, Yongzhen Zhao, Chunling Yang, Ning Ma, Yongmei Li
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 62
Wu Zhongqi 1,2 , Zhou Yan 2,5 , Liu Pan an 1,2 , Wei Yanj n 6 , Zhang Yan 6 , Li Yo zhi 5 , Liu Shenk i 1 , Fang X anj n 1,2,3,4,5
Bt Research, 2016, Vol. 7, No. 1
Zhang Wenfei 1 , Wu Hong ing 1 , Xu Zhixia 1 , Jin Yinghong 1 , Wu Zhongqi 1 , Qian Jiangzhao 1 , Huang Nannan 1 , Jin Wenjie 1 , Jia L y 1 , Li Xinfeng 1 , Wang Ning 1 , Zhao Cong 2 , Liu Xiaojing 1 , Liu Jie 1 , Liu Mingy e 1 , Liu Yifeng 1 , Wang  R i ing 1
Bt Research, 2014, Vol. 5, No. 4
Boopathi M N 1, 2 , Sathish S 1 , Kavitha P 1 , Dachinamoorthy P 1 , Ravikesavan R 3
Cotton Genomics and Genetics, 2016, Vol. 7, No. 2
Song Li 1 , Chunyan X 1 , Dezhou C i 1 , Huaihua Li 1 , Peng Li 1 , Hua Zhang 2 , Detao Li 1 , Youhui Tian 1 , Huabang Chen 2 , Xianrong Zhao 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 10
Jie Lv 1 , Hongbo Li 1 , Hui Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Computational Molecular Biology, 2013, Vol. 3, No. 4
Jie Lv 1 , Hongbo Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Computational Molecular Biology, 2012, Vol. 2, No. 2
Xiangnan Ji 1 , Bo Li 3 , Wen Zhang 2 , Chengjun Yang 3 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 3