AnimalSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published by Jia Cai
Qi Zheng, Yu Huang, Man Yuan, Jia Cai, Jufen Tang, Yishan Lu, Zaohe Wu, Jichang Jian
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 9
Essien Sakyi Michael, Junlin Wang, Huanying Pang, Jia Cai, Felix Kofi Agbeko Kuebutornye
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 6