AnimalSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published by Jun Jiang
Benchuan Zheng, Haojie Li, Jinfang Zhang, Cheng Cui, Liang Chai, Jun Jiang, Xianmin Wu, Liangcai Jiang
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 10