Articles published by Guojing Li
Lijuan Huang, Xirui Yuan, Xinyi Wu, Ying Wang, Xiaohua Wu, Baogen Wang, Zhongfu Lu, Guojing Li, Pei Xu
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 2