Articles published by Pipeng Li
Mian Hou , Xiaopeng Peng , Jingling Miao , Shuo Liu , Pipeng Li , Nikolai L. Orlov
Animal Molecular Breeding, 2021, Vol. 11, No. 2